pflag.jpg Kliknij tutaj, wersja angielska / Click here for English Version

Pyramid 3 to najnowsza odsłona cieszącego się uznaniem systemu Delta Pyramid ERP, obejmującego wszystkie aspekty produkcji i kontroli finansów.

Oprogramowanie to zostało przez nas stworzone od podstaw w celu zapewnienia szerokiego zakresu zastosowań dla przedsiębiorstw różnych typów i rozmiarów.

Jedyna w swoim rodzaju modularna konstrukcja pozwala na elastyczne rozszerzanie jego możliwości, zgodnie z przyszłymi potrzebami biznesu lub zachodzącymi zmianami. Można rozpocząć pracę z systemem skupiając się na wybranych, najpotrzebniejszych dziedzinach po czym rozszerzać system zwiększając liczbę modułów lub użytkowników w miarę potrzeb.

Oto podstawowe cechy systemu :

 • Funkcje systemu zorganizowane w logiczny sposób, zgodnie z ich zadaniami, można się do nich jednoznacznie odwołać, a w celu łatwiejszej orientacji oznaczono je kolorami
 • Dostęp do kluczowych modułów poprzez skróty klawiszowe oraz przyciski szybkiego dostępu
 • Dostęp użytkownika do systemu oraz poszczególnych modułów chroniony hasłem, wszelka aktywność użytkownika jest zapisywana w logach
 • Rozległe możliwości wyszukiwania i selekcji danych
 • Listy ostatnio używanych wartości dla każdego pola
 • Automatyczna kontrola wprowadzanych zmian
 • Raporty można obejrzeć na ekranie, wydrukować, przesłać faksem lub mailem a także wyeksportować do pliku
 • Eksport raportów do różnych formatów, takich jak PDF czy HTML
 • Odświeżanie raportów dla szybko zmieniających się środowisk
 • Ponowna generacja raportu dla tych samych bądź zmienionych parametrów
 • Wielopoziomowe zagłębienia we wszystkich raportach i wykresach
 • Tryb nocny dla regularnie powtarzanych lub obciążających zadań
 • Systemowy generator raportów i eksporter danych
 • Możliwość podłączenia przez ODBC i zgodność z SQL w celu zapewnienia zewnętrznego dostępu do danych i raportowania
 • Elektroniczna obsługa zamówienia

Zauważyliśmy, że często niepraktyczne jest posługiwanie się tylko jednym modelem prowadzenia biznesu czy produkcji. Elastyczność i różnorodność Pyramid 3 pozwala na zastosowanie dowolnej kombinacji następujących metod:


 • Jedna lokalizacja, główna lokalizacja z wieloma fabrykami lub wiele lokalizacji
 • Produkcja dokładnie na czas
 • Zlecenie jednorazowe
 • Proces wsadowy
 • Proces powtarzalny
 • Montaż na zamówienie
 • Produkcja na zapas
 • Produkcja na zamówienie
 • Zaopatrzenie dla zamówienia
 • Części zamienne
 • Usługi
 • Telemarketing
 • Wybierz i Zapakuj
 • Dystrybucja

Pełny zestaw produkcyjny systemu obejmuje bazę części, listy materiałów, trasy technologiczne, stany magazynowe, inwentaryzację, szacowanie i wycenę, zlecenia sprzedaży, fakturowanie, przewodniki produkcyjne, zaopatrzenie, planowanie wydajności, prognozowanie sprzedaży, harmonogram główny, planowanie produkcji i zaopatrzenia (MRP), koszty.

Finanse są zorganizowane według działów i maja wsparcie dla wielu walut. Są oczywiście całkowicie zintegrowane z częścią produkcyjną. Pełny zestaw obejmuje bazę klientów i dostawców, księgę handlową, księgę zakupów i księgę główną, uzgodnienie salda bankowego, środki trwałe, kredyty, intrastat dla sprzedaży i zaopatrzenia, płatności BACS.

Płace, rejestracja czasu pracy oraz zbieranie danych w czasie rzeczywistym to opcjonalne dodatki do podstawowej wersji Pyramid 3. Tworzenie i skanowanie kodów kreskowych może być zintegrowane w kluczowych częściach systemu.

Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat właściwości i funkcjonalności systemu.

click here for video demonstration